top of page

Raicobule - 角蛋白翹睫術分享


多謝@Raicobule 分享當日角蛋白翹睫術效果,想令雙眸更精神更迷人,我哋 Open i Lash為妳帶嚟人氣服務:

角蛋白翹睫術新客試做六折$528/次

呢款由韓國進口角蛋白翹睫術,一直深受各地網紅KOL熱捧,做完即時令雙眼姿彩放大20%! 睫毛彎彎, 眼睛眨一眨 ,即時靚哂,係而家戴口罩必備之選。

*此優惠只限首次試做顧客

*所有療程服務不得轉讓、兌換成現金或其他貨品;

想查詢更多,歡迎inbox m.me/openilash

我哋 或:

:23666624,WhatsApp 預約:https://wa.me/85263651020

#山茶花尾長 #日式單根專門店 #OpenILash

#eyelash #眼睫毛 #專門店 #植睫毛 #美睫

#角蛋白翹睫術 #角蛋白 #電眼睫毛

bottom of page